Brændstoffer: definitioner


Del denne artikel med dine venner:

Hvad er et brændstof?

De konventionelle brændstoffer, der i øjeblikket anvendes massivt, er carbonhydrider (organisk krop, der kun består af carbonatomer og hydrogen).

Den kemiske formel for carbonhydrider anvendt i biler er generelt i form af:
Hvor "n" og "m" repræsenterer antallet af respektive carbon- og hydrogenatomer i molekylet.

Nogle karakteristika brugt

- Tætheden:
giver vægten for et volumen 1 dm3 (eller 1 l) af dette materiale i forhold til vand, der har en vægt på 1 kg for 1 l.
Bensin har en vægt på 0,755 kg pr. Liter.

- Flammepunkt:
Dette er den laveste temperatur, hvor koncentrationen af ​​frigivet damp er tilstrækkelig til at frembringe en deflagration i kontakt med en flamme eller et hotspot, men utilstrækkelig til at frembringe udbredelsen af ​​forbrænding i fravær af flammen " pilot ".

- Højere Calorific Value (PCS):
Varmemængde udtrykt i kWh eller MJ, som ville blive frigivet ved fuldstændig forbrænding af en normal (1) Cube gasmåler. Vandet, der dannes under forbrænding, returneres til flydende tilstand, og de andre produkter er i gasform.
- Den lavere varmeværdi (ICP): Beregnet ved at fra konventionen trække kondensationen (2511 kJ / kg) af vandet dannet under forbrændingen og eventuelt vandet i brændstoffet.

- Selvantændelsestemperatur:
Dette er den minimale temperatur, for hvilken en given blanding af brændstof, tryk og sammensætning antændes spontant uden kontakt med en flamme.

- damptryk:
Damptryk er det tryk under hvilket kroppen placeres alene ved en konstant givet temperatur er i ligevægt med dens damp. Med andre ord er det det tryk under hvilket væsken koger (eller det faste stof sublimeres) ved temperaturen.

- Damptæthed:
Disse data angiver det antal gange, dampene i et produkt er tungere eller lettere end luft. Denne måling tages ved kogepunktet.
Hvis damptætheden er større end 1, vil dampen af ​​et produkt have tendens til at forblive tæt på jorden.

- Viskositet: (Wikipedia, den frie encyklopædi)
Viskositet refererer til evnen af ​​en væske til at strømme i væskemekanik. I dagligdags sprog anvendes udtrykket fluiditet også.
Da viskositeten øges, falder væskens evne til at strømme. Viskositeten har tendens til at falde, når temperaturen stiger.
De mekaniske olier klassificeres efter deres viskositet i henhold til motorens smøringskrav og de temperaturer, hvorpå olien vil blive underkastet under drift af motoren.

De forskellige former for kulbrinter:

1) Paraffinika eller alkaner:

De paraffiniske carbonhydrider er ifølge deres antal atomer ved omgivelsestemperatur og tryk i form:

- gasformige med mindre end 5-atomer
- væske mellem 5 og 15 atomer
- paraffin (fast fedt) større end 15-atomer

De er præget af en åben kulkæde.

Vi skelner mellem normale paraffiner og paraffinisk iso ved at samle deres atomer. Begge har en generel formel: CnH (2n + 2)

Nogle eksempler:
- CH4: methan
- C3H8: propan
- C4H10: butan
- C8H18: octanKonventionelle brændstoffer er derfor en del af alkanfamilien.

2) Aromatics

De indeholder en eller flere umættede ringe ved 6 carbonatomer af samme type som den, der udgør benzen.

Generel formel: CnH (2n-6)

3) olefinisk.

Hydrocarboner umættede med en eller flere dobbeltbindinger, og kaldet alkener eller cyclener, alt efter deres form (kæder eller cykler).

Generel formel: CnH2n (for ikke-cyklisk)

Bemærk: Tilsætningen "ane" anvendes til mættede carbonhydrider
Suksippet "éne" anvendes til umættede dobbeltbundne carbonhydrider (en eller flere)
Sukkstoffet "yne" anvendes til umættede tripelbundne carbonhydrider (en eller flere)

Lær mere: Petroleumsbrændstoffer


kommentarer Facebook

Skriv en kommentar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Påkrævede felter er markeret med *