Belgien: Biobrændstoffer i Flandern i offentlig transport?


Del denne artikel med dine venner:

VITO undersøger miljøbelastningen af ​​biobrændstoffer til offentlig transport og servicekøretøjer i FlandernPå anmodning fra flamske myndigheders miljø-, natur- og energiafdeling analyserede VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) forbruget og udledningen af ​​tre typer servicevogne med ren vegetabilsk olie (HVP) sammenlignet med køretøjer, der kører på B5 biodiesel og diesel.

For begge lette køretøjer er HVP's alternativ mere respekt for miljøet. HVP genererer mindre CO2, og dets anvendelse fører til en betydelig reduktion af partikelemissionen. Ikke desto mindre forbliver emissionen af ​​nitrogenoxider (NOx) høj. Karbonmonoxid og carbonhydrider er variable, men er meget lavere end de gældende europæiske standarder. 3e-køretøjets 4 × 4-type med en biobrændstof har en negativ miljøbalance, hvilket sandsynligvis skyldes brændstofindsprøjtningssystemet. For alle tre køretøjer målt VITO et højt forbrug (op til 15% mere) af biobrændstoffer sammenlignet med diesel.

Den samme type undersøgelse blev udført for busserne i det flamske transportselskab De Lijn. Forbruget og udledningen af ​​drivhusgasser fra køretøjer med henholdsvis HVP, diesel, biodiesel og flere biodieselblandinger blev sammenlignet fra en tur. Som for andre køretøjer blev overforbrug af 15% fundet for biobrændstoffer.

Brug af biodiesel resulterer i en signifikant lavere CO2 emission end for diesel. Med hensyn til kulbrinte og partikelemissioner er biobrændstoffer mere miljøvenlige. Forskere har også fundet højere nitrogenoxidemissioner for diesel sammenlignet med biobrændstoffer. Dette resultat er i modsætning til tidligere målinger, som VITO allerede har lavet.

Il y a quelques années, De Lijn a transformé quelques autocars afin de les faire rouler à l’HPV. Cette étude doit conclure sur l’intérêt pour l’environnement d’un passage au biocarburant de l’ensemble des bus De Lijn. En mai 2008, la ministre Kathleen Van Brempt, avait suspendu l’utilisation des biocarburants pour les bus De Lijn suite à la polémique grandissante concernant l’impact environnemental du biodiesel. Elle avait déclaré que « les biocarburants ne seront réintroduits que lorsqu’il sera prouvé que leur production respecte l’environnement et qu’ils aident à combattre les émissions de gaz à effet de serre ».

HVP er et generisk udtryk for olier, der kommer fra frø, der indeholder olie som rapsfrø. Denne olie er koldt trukket fra frøene, filtreret og klar til brug uden yderligere behandling. HVP kan bruges som brændstof til biler, lastbiler, traktorer og skibe. Den skal forvarmes før brug, denne forvarmning sker i et konverteringskit, der tillader en dieselmotor at køre med HVP. Biodiesel blandes ofte med fossil diesel, for eksempel biodiesel B5 indeholder 5% biobrændstof.

VITO, Det Flamske Teknologiske Institut, udvikler bæredygtige teknologier inden for energi, miljø og materialer til både den offentlige og private sektor. Det giver innovative løsninger til at øge virksomhedernes konkurrenceevne og udøve rådgivende færdigheder til regeringen og industrien med at fastlægge deres strategiske politik. Hans forskningsinteresser omfatter bil- og brændstofteknologier, miljømæssige toksikologi, teledetektion og jordobservation. Beskyttelsen af ​​miljøet, kontrollen af ​​klimaændringernes virkninger og fremme af rationel anvendelse af energi og råmaterialer er kernen i alle instituttets projekter.

Lær mere: Vito.be et biobrændstofforum

kilde: BE Belgien


kommentarer Facebook

Skriv en kommentar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Påkrævede felter er markeret med *