Vækst, BNP og energiforbrug: energikilder


Del denne artikel med dine venner:

Energi og økonomisk vækst: ET KORT RESUMÉ! af Remi Guillet. 2ieme del: kilderne til energier, fossiler eller ej.

Læs Del 1: Energiforbrug og økonomisk vækst, Del 3: Skatter og den økonomiske løsning?.

Brug af fossile brændstoffer i verden ...

Un examen plus attentif nous enseigne qu’en réalité environ 95% de la matière « énergétique » fossile est transformée en énergie, le reste ayant également un rôle très important sur la croissance et le développement économique car à la base d’une industrie de transformation « pétrochimique » aux multiples faciès et souvent à forte valeur ajoutée : plasturgie, composites et autres dérivés de la polymérisation du naphta extrait du pétrole… allant jusqu’aux goudrons ultimes pour nos routes. Ainsi, une personne née après 1980 a vécu quasiment exclusivement dans un environnement domestique fait de plastique sous toutes ses formes !

Mais parmi les différentes formes prises par l’énergie fossile, le pétrole est indéniablement la forme la plus recherchée encore aujourd’hui, pour sa forme liquide, sa stabilité dans les conditions atmosphériques normales de pression et de température, pour sa densité énergétique (énergie par unité de volume et de poids), la « stockabilité » ou capacité à être embarqués des carburants qu’on en extrait. Le pétrole est par excellence l’énergie des transports terrestres, maritimes et plus encore aériens, couvrant à hauteur de 95% les besoins en énergie du transport mondial ! (Ce qui correspond également à 52% de la consommation totale de pétrole et à 23% de la consommation énergétique totale mondiale).

For at understøtte vores punkt og den strategiske betydning af olie vil det blive erindret om, at indtil midten af ​​50-årene var det en forbandelse at finde et naturgasfelt i stedet for den ønskede olie ... og der var kun at forbrænde den forbandede gas til flare! (Frankrig var det første land i Europa til at valorisere naturgas med Lacq-depositumet, hvis udnyttelse begyndte på det tidspunkt).

olieanvendelse i verden efter sektor

Anvendelserne af olie i verden (ifølge 1999-data fra Energy Observatory)

Tilstanden for fossile energireserver ...

Den forbrugte fossile energi fornyes ikke (i hvert fald på vores tidsskala), det er en bestand, der skal betragtes som en naturfald, der tilbydes af naturen ... Et lager, hvor vi tegnede (og vi fortsætter med at gør!) uden at tælle! Og da hver tank har en bund, denne bestand er opbrugt, og nogle i dag er blevet opsat på at vide, hvornår godt vil tørre op, når manna af operationer vil begynde at falde, tidspunktet for maksimal - olie. Faktisk, hvis problemet er diskuteret blandt eksperter alle mener, at børn født i dag vil leve til voksenalderen, denne gang ... så manglen og alt det, der vil fremkalde spændinger af forskellige typer, herunder geopolitiske ... Så stort set ændrer peakolie i 15 år eller 30 år ikke problemet, hverken for vores generation eller for det følgende!

Mais, selon notre point de vue, et peut-être heureusement, la contrainte écologique doit raisonnablement nous obliger à des « changements de cap » qui affecteront en particulier notre engouement pour le pétrole bien avant le peak – oil… (ou autre peak-gas et peak-coal annoncés pour plus tard)

Her er nogle indikationer på lagrene og deres mulige udvikling (indikationer indsamlet på webstedet Manicore-Jancovici).

Le « haut » de la fourchette des réserves mondiales ultimes de combustibles fossiles représentait, fin 2005, de l’ordre de 4 000 Gtep (4 000 milliards de tonnes équivalent-pétrole), répartis comme suit :

a) A peu près 800 de Gtep de réserves « prouvées »

Beviste globale reserver = fossile ressourcer

* Om 9 Gtep af fossil energi om året
** fx olieskifer og andre naturlige bitumener

b) On pouvait y ajouter 3 000 Gtep de réserves dites « additionnelles » : ces réserves se composent de la fraction extractible de tous les hydrocarbures contenus dans des réservoirs à confirmer (à « découvrir »), ainsi que dans les réservoirs déjà découverts et qui seront mis en exploitation quand la technique aura progressé…)
Om andre energikilder, i dag 4% af det samlede ... (imorgen dækker næsten alle vores energibehov!)

Nuklear elektricitet

Vi taler sjældent om uranreserver: 100 år eller ... 1000 år?

Ifølge det franske kerneenergifællesskab: « Utilisée dans les réacteurs actuels, la ressource uranium est, à l’instar de la ressource pétrolière telle qu’elle est appréciée aujourd’hui, à l’échelle du siècle. Par contre, grâce aux réacteurs à neutrons rapides, elle pourrait couvrir nos besoins à l’échelle de plusieurs millénaires… ».

Quid des « renouvelables »

Bortset fra produktion af varmtvandsopvarmning og opvarmning af lokaler (via solpaneler for eksempel ...), er vedvarende energi primært beregnet til at producere elektricitet ... ofte dyr elektricitet!

Sammenligning af elproduktion omkostninger

Selon les sources énergétiques « primaires » (en cts d’€/kWh)

Tableau établi d’après données PNUD et DGEMP ; coûts ne tenant pas compte des « externalités »ou coûts indirectes telles les nuisances…

Sammenligning af omkostningerne ved elektrisk energi ifølge dets kilde, vedvarende eller ej

Val. bas. de la bF = par rapport à la valeur la plus basse des « bas de fourchettes »

Val. bas. de la hF = par rapport à la valeur la plus basse des « hauts de fourchettes »

For eksempel er solceller mellem 25 og 125 cts på € / kWh, det er derfor mellem 12,5 gange Rb og 35,7 gange Rh.

Yderligere forklaring: For at lette pris sammenligningen har forfatteren rapporteret hver mini / max af omkostningsintervallet til 2 mindst vigtige omkostninger i høj og lav estimering.

Det vil sige:
- Rb, laveste lave estimat = 2 (nået til hydraulik)
- Rh, laveste højest estimat = 3.5 (opnået for atomkraft).

Ainsi ceci permet de voir en un coup d’oeil si une énergie a des « chances » d’être compétitive par rapport aux autres. Par exemple sur le photovoltaïque c’est très très loin d’être le cas.

De ofte meget åbne intervaller forklares af de forskellige steder, infrastrukturomkostninger (produktion, drift, menneskelige ressourcer ...).

Hydraulik

De bedste steder for traditionel hydraulik (dams) udnyttes i dag. Blandt de store ukendte i dag vil man fremkalde usikkerheden om klimaudviklingen og deres konsekvenser på hydrologien, evnen til at opnå den (demokratiske) accept af ødelæggelsen af ​​nye naturområder til dette formål!

Så er der den hydrauliske mikro eller turbinagen med vandets ledning ... hvis potentiale er enormt!

solceller

Denne kraftproduktionsteknik er 12 til 36 gange dyrere end traditionel hydro- eller atomkraft. Det kræver et stort fodaftryk. Dens anvendelse rejser problemet med at oplagre el ...
Så højt håb er baseret på lithium batteriteknologi. Ved hjælp af batterier har elbil og solcelleanlæg dermed beslægtede destinier ... med de samme spændinger om levering af lithium (i begrænset antal og dårligt fordelt: Bolivia, Tibet ...).

L’éolien et « l’hydraulien »

I dette tilfælde er elproduktion 2,5 3,7 gange dyrere end hydro- eller atomkraft. Derudover begynder vi at forstå støjforurening af vindmøller. I tilfælde af nedsænket hydraulisk teknologi er det meget sandsynligt, at lokale marine økosystemer vil blive forstyrret.
Så to teknologier til at følge ...

biomasseMême si le bois n’est pas la seule ressource « biomasse », les arbres et autres forêts représentent un double enjeu. Source d’énergie (et de matériaux de construction), ils constituent aussi « le puits carbone terrestre », après les océans*. Alors il est important de se rappeler qu’un arbre adulte abattu ne sera remplacé du point de vue de sa capacité de photosynthèse et donc d’absorption de CO2 qu’après plusieurs décennies. Et cette remarque prend la plus grande importance quand on nous dit que nous n’avons plus que 15 ans pour réagir et ainsi limiter le réchauffement climatique à quelques degrés (on n’est peu précis sur le nombre !).
Så ville det være rimeligt ikke at antage, at der i dag er et verdensomspændende moratorium på mindst 15 om afskovning?
* Selvom deres opvarmning forhindrer denne stigning, ser oceanerne deres surhedsstigning med det atmosfæriske indhold af CO2, der inducerer en betydelig risiko for udviklingen af ​​plankton og i sidste ende på hele kæden af ​​levende. Den største risiko er en bølge af opvarmning.

biobrændstoffer

Les biocarburants sont également coûteux à produire. Pour les lancer (les rendre compétitifs), de nombreux Etats sont prêts à les détaxer (voir partie 3: le développement sur les taxes, alors on aura une idée du coût moyen de leur production !). Par ailleurs, et pour certaines régions du monde et certaines « filières », le bilan carbone de « l’opération biocarburant » est très controversé !
Mais l’actualité récurrente sur ce thème nous rappelle l’enjeu le plus fondamental du biocarburant : avec lui et après le « Boire ou Conduire » l’heure est venue au Manger ou Conduire ! ».

I virkeligheden er oliesubstitutionssektoren for sin anvendelse som brændstof stadig at finde. Så vende vi nu til (mikro) alger ... og « l’algocarburant » inaugure (déjà !) la troisième génération de biocarburant. Dette er et strategisk spørgsmål af yderste vigtighed.

Autres « futuribles » : les methanhydrater.

Methanhydrater er mindre publiceret. Men allerede omkring år 2000 vi hører fortælle den californiske Oceanografiske Institut Scripps (La Jolla) var der 3000 års reserver af methanhydrater i dyb sub - marine (han s 6 virker på 7-molekyler af vand, som under rådende temperatur og trykforhold fælder et metanmolekyle).

Cette information se retrouve aujourd’hui par exemple sur le site « médiathèque de la mer » :
« …Sur notre planète, les fonds marins et pergélisols contiendraient quelque 10 000 milliards de tonnes d’hydrates de méthane, soit deux fois les réserves de pétrole, gaz naturel et charbon confondus. Comme ces réserves sont dispersées dans les sédiments, elles ne peuvent pas être extraites par forage conventionnel, et des techniques d’exploitation et d’acheminement doivent être développées. On estime que la quantité de cette ressource dans la mer autour du seul Japon équivaut à 100 années de consommation nationale de gaz naturel… ».

Alors, nous ajouterons : Pourquoi ne pas imaginer, plutôt qu’ « extraire », « consommer » ces hydrates de méthane, in situ, par des robots produisant de l’électricité sur place tandis que l’O2 serait également prélevé sur place éventuellement depuis l’atmosphère, le CO2 rejeté aux mêmes profondeurs dissous par l’eau de mer puis retransformé par photosynthèse par la flore aquatique… ayant ainsi peu de chance de rejoindre l’atmosphère !

- Lær mere og diskuter fora: energi og BNP: syntese
- Læs Del 3: Energiafgifter i verden. Mod en ny økonomisk model?


kommentarer Facebook

Skriv en kommentar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Påkrævede felter er markeret med *