Vækst, BNP og energiforbrug


Del denne artikel med dine venner:

Energi og økonomisk vækst: ET KORT RESUMÉ! af Remi Guillet. 1ere Del: vækst og energi.

Læs Del 2: energikilderne i verden.

Om forfatteren, Rémi Guillet

Remi Guillet

Rémi Guillet er en ECN Engineer (tidligere ENSM), han blev uddannet i 1966. Han er en doktor i energimekanikken i Univ. H. Poincaré Nancy 1 (2002) og har en DEA Economie Paris 13 (2001)

Energi og økonomisk vækst.

Når vi taler om energi på globalt plan, taler vi primært om fossile brændstoffer, de andre former for primær energi er stadig anekdotiske i dag (mindre end 5%!).

Avec la pratique du feu, l’énergie fossile s’est imposée aux hommes comme une évidence, d’abord sous forme solide (le charbon), puis liquide (le pétrole) enfin sous forme gazeuse (le gaz naturel). Sa présence un peu partout sur la planète, son apparente « abondance », sa relative facilité d’utilisation, auront fait de l’énergie fossile le fondement de la croissance économique du XIXème et surtout de celle, extraordinaire, qu’aura connue la deuxième moitié du XXème siècle.

Et la volonté d’optimiser l’utilisation de chacune de ces « formes » (phases diraient les physiciens) aura engendré des innovations et autres avancées technologiques souvent géniales (machine à vapeur, moteurs thermiques…) dont certaines auront été boostées par les conflits majeurs qu’a connus le XXème siècle…

Stedet for fossile energier i verden mellem 1980 og 2005: 96%!
(Kilde / DOE-USA)primær energiforbrug i verden

Træ tælles ikke (ca. 10% af det samlede antal)
* tep signifie « tonne équivalent-pétrole » d’énergie dite « primaire »
NB: Summen er ikke strengt 100% fordi værdierne for fossile energier afrundes til%.

Ved afslutningen af ​​vurderingen af ​​disse procenter energi størrelser, opmærksom på, at verdens samlede energiforbrug (ekskl træ) blev anslået til 10 giga ton olieækvivalenter (Gtoe) i år 2000.

Men den første formål med denne artikel er at fremhæve den næsten perfekt korrelation mellem vækst (BNP), energiforbrug (således i det væsentlige fossil energi) og emissioner af drivhusgasser (GHG), der viser nedenstående figur (i det mindste for OECD-lande) ... for at udlede nogen undervisning i de kommende år.

Det vil også være muligt i denne figur at identificere de midlertidige fald i de tre indikatorer efter 3 oliechockerne (1973, 1979, 2000) ...

Endelig kan vi også bemærkes, at for en ekstra punkt i den økonomiske vækst, det forbruger om 0,5 point mere primær energi, mens udledningen af ​​drivhusgasser (CO2, vand, N0x, metan ...) steg 0,3 Punkt .

primært energiforbrug og BNP for OECD

Mellem 1970 og 2001 (100 base i 1970)

* GHG: kuldioxid (hovedstol), metan, vand, ozon, nitrogenoxid, fluorholdige gasser ...
(Kilde BP Statistisk undersøgelse for energi, OECD for BNP)

For læsere, der ønsker at sætte pris på sammenhængen, de bare udskyde, på to områder-for eksempel BNP abscisse og drivhusgasser, energiforbrug, i ordnede, tre point for hvert år for at se to sæt næsten perfekt afstemt punkter (selv en enkelt justering, hvis vi vælger skalaerne til dette formål).

Disse sammenhænge observeres, det er derfor nok at være interesseret i udviklingen af ​​kun en af ​​disse data for at kende det for alle. Så vi valgte at fokusere på den mørke side af den ekstraordinære økonomiske udvikling, som vi netop har oplevet efter en længere periode ændringer i indholdet i atmosfæren ved drivhusgasser eller mere præcist og bekvemmelighed mETROLOGISKE at atmosfæriske CO2, sædvanlige indikator for GHG (det skønnes, at kun CO2 er ansvarlig 55 60% til% af drivhuseffekten skyldes menneskelige aktiviteter) ...

Derefter viser nedenstående figur skiftet fra lineær vækst til eksponentiel vækst i den sene 50!

evolution CO2 atmosfæren fra 1850 ved coring

Une anecdote pour dire que les années 80 devaient nous donner l’occasion de conférences sur les techniques d’utilisation des hydrocarbures les plus performantes mais aussi sur le « devenir du secteur pétrolier » devant un public anxieux de la ressource après les deux premiers « chocs »… tenant des propos jugés « incongrus » par la plupart des auditeurs lorsque nous soulignions que la crise de la ressource pétrolière serait devancée par la crise environnementale provoquée par l’utilisation intensive des combustibles fossiles ( il suffisait de comparer la dynamique d’évolution des émissions de CO2 avec ce qu’elles étaient au moment où la teneur atmosphérique pouvait être considérée comme stabilisée… pour avoir une idée de ce qu’il allait advenir !)…Mais l‘attention de l’auditoire était le plus souvent ailleurs!

- Lær mere og diskuter fora: energi og BNP: syntese
- Læs Del 2: energikilderne i verden


kommentarer Facebook

1 kommenterer "Vækst, BNP og energiforbrug"

  1. Forfatter Info Rémi Guillet ... (01 06 16)

    On pourra aussi lire l’article universitaire de Rémi Guillet « Energy and economical growth: overview and global challenges » paru dans le n° 10 d’octobre 2010, vol.9 du « Environmental Engineering and Management Journal » p. 1357-1362

Skriv en kommentar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Påkrævede felter er markeret med *