Eubionet 3, European Energy Biomass Development Network


Del denne artikel med dine venner:

Le réseau européen « biomasse-énergie » se poursuit via EUBIONET III

Après deux premiers volets productifs (2002-2008), le réseau européen « biomasse-énergie » se poursuit au travers du projet EUBIONET III. Financé principalement par l’Union Européenne, dans le cadre du programme EIE (« Energie Intelligente – Europe »), le projet a débuté en septembre 2008, pour une durée de 3 ans. Coordonné par VTT Processes, Centre technique de recherches finlandais multidisciplinaire, le projet regroupe 19 organisations partenaires, nationales et européennes (AEBIOM – Association Européenne de la Biomasse, CEPI – Confédération de l’Industrie du Papier en Europe, CRA-W – Centre wallon de Recherches agronomiques pour la Belgique,
og så videre).Med henblik på at øge brugen af ​​biomasse som en kilde til energiproduktion i Europa kan EUBIONET III-projektets ånd opsummeres gennem følgende hovedmålsætninger:

 • Identificere de forskellige flaskehalse på markedet for solide og flydende biobrændstoffer og foreslå løsninger
 • Analyser nationale programmer, der beskæftiger sig med biobrændstoffer
 • Analyser råmaterialernes tilgængelighed i de forskellige medlemslande, hovedsageligt biprodukter fra industriel forarbejdning og biomasse af landbrugsoprindelse
 • Undersøg de bestanddele af priserne på biobrændstoffer
 • Fremme af det europæiske marked for biobrændstoffer, der matcher udbud og efterspørgsel
 • Sikre tilgængeligheden af ​​råmaterialer til forskellige sektorer (bioenergi, træindustri, landbrugssektor) på behovsniveau og til rimelige priser
 • Foreslå europæiske certificeringsprojekter i samarbejde med aktørerne i sektoren
 • Fremme brugen af ​​biobrændstoffer gennem sensibilisering
  tilstrækkeligt antal potentielle brugere.

Målene vil blive opnået ved at opnå 6 store opgaver, der repræsenterer forskellige aspekter af bioenergimarkedets bæredygtige karakter. To yderligere opgaver vil være at koordinere projektet og formidle resultaterne til de relevante interessenter.

Projektet er faktisk interaktivt med alle bioenergisektorer. Målgrupper er derfor blevet identificeret (producenter, forhandlere, foreninger mv.) På forskellige skalaer i Europa. De vil blive anmodet om i forbindelse med konferencer, interviews eller rundborde, til konsultation og udtalelse. De vil også regelmæssigt blive informeret om resultaterne af projektet. I sidste ende er det derfor et helt tværfagligt europæisk netværk, der vil se dagens lys inden for energiudnyttelse af biomasse.

Generel baggrund for projektet, VVM-programmet

Le programme EIE, « Energie intelligente – Europe », représente l’initiative la plus importante de l’Union Européenne en faveur d’une utilisation efficace de l’énergie et de l’emploi des énergies renouvelables.

Den anden del af programmet løber fra 2007 til 2013. I løbet af denne periode på 7 år vil 730 millioner euro blive tildelt til foranstaltninger til at øge andelen af ​​energi produceret fra vedvarende energikilder og for at forbedre energieffektiviteten.

VVM-programmet er opdelt i 4-indsatsområder:

 • efficacité énergétique et utilisation rationnelle de l’énergie (actions « SAVE »)
 • énergies renouvelables (« ALTENER »)
 • énergie et transports (« STEER »)
 • coopération avec les pays en développement (« COOPENER »).

Le projet EUBIONET III se situe dans le domaine des actions « ALTENER ». Celles-ci contribuent à accroître sensiblement l’utilisation des sources d’énergie renouvelables et à assurer le caractère
af deres marked.

Ifølge: ValBioMag et VVM


kommentarer Facebook

Skriv en kommentar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Påkrævede felter er markeret med *