Biobrændstof udsteder rene olier


Del denne artikel med dine venner:

Den rå vegetabilske oliesektor: problematisk. af Yves LUBRANIÉCKI

Nøgleord: drivhuseffekt, ekstrem fattigdom, udtømning af olieressourcer, ren vegetabilsk olie anvendt til energiformål, landbrug

Introduktion

I øjeblikket står menneskeheden over for tre af de mest massive farer, den har oplevet siden fødslen:

1 - stigningen i drivhuseffekten, der sætter biodiversiteten i fare på grund af klimaændringernes hurtige tempo,

2 - slutningen af ​​olie, mens hele verdensøkonomien er bygget på olie,

3 - den stadig mere uudholdelige ubalance mellem rige og fattige lande, der ud over de uacceptable menneskelige aspekter skaber geopolitiske spændinger, der vokser over hele verden.

Le point crucial de ces difficultés est l’accès à l’énergie. Or, seule une source d’énergie apporte dès aujourd’hui de bonnes réponses à ces questions : « l’huile végétale pure » (HVP), on parle aussi « d’huile végétale brute » (HVB).

Ved hjælp af umodificeret vegetabilsk olie i stedet for en del giver den største mulige af fossile brændstoffer betydelige forbedringer gennem en stabilisering af drivhuseffekten gennem implementering af en økonomi, der bevarer ikke-vedvarende brændstofreserver og gennem udvikling af sund økonomisk aktivitet i fattige lande.
Der er dog tre uundgåelige forhold til at spørge på forhånd, ellers kan afhjælpningen forværre endnu hurtigere det naturlige miljø.

Développement

Trods fremskridt med en vis bevidsthed i fyrre år har miljøtruslen ikke stoppet for at blive klarere og vokse i tre former:

1ère trussel: Virkningen af ​​drivhuset

I dag og i kun få år er befolkningen begyndt at blive opmærksom på en fare, der er specifik i sin globale natur. Det spredes til hele planeten og truer alle arter ved at ændre deres omgivelser gennem en modifikation, allerede begået global og for hurtig Jordens klima. Dette er stigningen i drivhuseffekten.
Sa cause est d’une simplicité biblique, essentiellement depuis la révolution industrielle de 1850, l’homme rejette sans compter dans l’atmosphère et sous la forme de gaz carbonique (CO2) le carbone que les plantes ont fixé pendant 300 millions d’années pour fabriquer ce que l’on appelle « les combustibles fossiles » : le charbon, le gaz naturel et le pétrole. Or le CO2 est l’un des plus volumineux gaz à effet de serre et il n’y a pas de combustible fossile « propre ». Si l’on met du carbone fossile à l’entrée, on a la même quantité de carbone fossile à la sortie, quoi qu’on fasse.
Et tal, blot for at illustrere: 6 milliarder tons emissioner af menneskeskabte CO2 i 1950, 22 milliarder i 1989, 24 2000 milliarder (Kilde: US Department of Energy [1]).
Med blandt andet 8% og flere årlige vækstrater i Kina og Indien, der tilføjer til USA, Østeuropa, Brasilien, Tyrkiet mv. Dette fænomen er ikke ved at blive vendt, da et økonomisk vækstpunkt generelt resulterer i en stigning på et punkt i energibehovet og dermed af CO2-udgivelser.

2th trussel: manglen på olie.

Eksperter begynder at udtrykke meget stærk frygt for, når olie vil begynde at løbe tør. Således tager vi et første vigtigt skridt: den ene, hvor endelig efterspørgslen efterspørger overskrider omfanget af opdagelser af nye reserver [2].
Le cap suivant, connu sous le nom de « peak oil » est celui où la demande de pétrole va définitivement dépasser l’offre. Cette date fatidique ne cesse de se déplacer en fonction des expertises, mais de plus en plus clairement, elle semble s’approcher de façon menaçante pour l’économie du monde [3]. En tout cas, qu’il reste 5 ans ou 100 ans de pétrole ne change rien au fait qu’à ce jour nous ne savons pas répondre à la question : « Par quoi remplacerons-nous le pétrole ? ».

3th Threat: Extreme Fattigdom

Parallèlement, la différence entre les pays riches et les pays pauvres s’améliore sensiblement entre le Nord et l’Asie ou entre le Nord et l’Amérique du Sud, mais demeure obstinément insupportable entre le Nord et l’Afrique. Elle ne « demeure » pas insupportable, elle continue à s’aggraver avec, notamment, des pays d’Afrique de l’Ouest, d’Afrique Centrale ou d’Afrique de l’Est bloqués dans une situation sanitaire, administrative et politique incompatible avec le moindre espoir de développement à court ou même à moyen terme. Avec 25,4 millions de séropositifs (source ONUSIDA). Par ailleurs, l’agence officielle « Faire reculer le paludisme » fait observer que « les économistes imputent au (seul) paludisme un déficit de croissance annuelle pouvant atteindre 1,3% dans certains pays d’Afrique » [4]. Imaginez la croissance de la France amputée d’un pour cent par une seule maladie !

Der er ingen pessimistisk misbrug i denne tredobbelte erklæring, som desværre ikke længere bestrides af de eksperter, der er værdige til navnet. Vi har endnu ikke vente på politiske beslutninger for at genoprette en vis sindsro for fremtiden for vores børn og deres.
Bien entendu, compte tenu des enjeux économiques en cause, nombreux sont ceux qui proposent la solution qui correspond le mieux, non à la situation, mais à leurs intérêts. Ils font ainsi totalement l’impasse sur les dangers que leur attitude irresponsable fait courir « pour de vrai » à l’humanité.

Men der findes en løsning ...

En løsning, der kan give et godt svar på ovennævnte tre trusler: den rene vegetabilske oliesektor.

Den består i at anvende den umodificerede vegetabilske olie, simpelthen dekanteret, degummeret og filtreret 3 mikron, i stedet for fyringsolie eller gasolie i diesel brændstofforbrug eller brændstofforbrug med et brændstof brænder til opvarmning.
I alle disse applikationer (dette vedrører ikke benzinindustrien) er vegetabilsk olie en perfekt erstatning for olie.

I dag er det ikke muligt direkte på en massiv måde, men det ville være nødvendigt at lave nogle meget enkle tekniske ændringer af de anvendte enheder. For eksempel kan du i nogle ældre biler med Bosch-injektionspumpe og indirekte injektion bruge 100% solsikkeolie eller rapsolie uden modifikation (måske skal du bare installere et lille olieforvarmningssystem til vinter).
De fleste konventionelle dieselbiler kan bruge op til 50% solsikkeolie eller rapsolie uden større ændringer. De mest moderne motorer kræver de vigtigste tilpasninger. De skal designes fra starten til arbejde med vegetabilsk olie. Dette er hverken mere eller mindre kompliceret end hvad der er gjort i dag for at arbejde med olie.

Især da arbejdet i Dr. Ludwig Elsbett, en tysk ingeniør, der i 80 år havde opfundet og udviklet en perfekt flex hovedmotor olie og alle eksisterende olier, ren eller blandet i ethvert forhold ( 2000 anvendelige vegetabilske olier er opført rundt om i verden).

Det er i det væsentlige Af politiske grunde, at denne motor, hvis præstation var sammenlignelig med de nyeste common rail højtryksdieselerne i dag, blev aldrig fremstillet industrielt. I dag er det nødvendigt for menneskeheden at se, at industrialister tager disse ideer til endelig at producere i stor skala.

I Tyskland modificerer auto mekanikere køretøjer efter behov for at give dem mulighed for at anvende rå vegetabilsk olie som brændstof. Dette er tilladt i Tyskland, men endnu ikke i Frankrig. Men siden 8 May 2003 giver et europæisk direktiv (N °: 2003 / 30 / EC) medlemsstaterne mulighed for at give denne tilladelse [5]. Men til dato er det stadig ikke færdigt i Frankrig. Hvilken forskel kan retfærdiggøre denne franske holdning?

Hvorfor forsvare brugen af ​​vegetabilsk olie i stedet for olie?

Husk først og fremmest, at det mest anvendelige og intelligente energifelt er energibesparende, intet skal gøres på dette område uden først at optimere brugen af ​​energi. energi.

Mais, cela trouve vite une limite quand on lit les chiffres des taux de croissance des pays asiatiques ou des consommations nord américaines. Même si les économies sont extrêmement efficaces partout, elles ne changeront pas grand-chose au problème ; tout juste permettront-elles de « gagner » quelques années, voire quelques décennies, mais elles n’auront que relativement peu de résultats en ce qui concerne l’effet de serre et resteront sans effet sur l’extrême pauvreté de certains pays.

Med forbehold for overholdelse af de tre betingelser, der er angivet nedenfor, kan vi stærkt anbefale den massive anvendelse af rå vegetabilsk olie, fordi den giver et simpelt og effektivt svar på de tre trusler, der er nævnt ovenfor.

1 - Med hensyn til drivhuseffektenfaktumet ved at anvende et umodificeret vegetabilsk brændstof gør det muligt at sikre en balance mellem det kulstof, der er fastsat af anlægget under dets modning og kulstofemissionerne i atmosfæren relateret til forbrændingen. Vi bevæger os til en årlig kulstofcyklus, og i alt er der ikke længere en stigning i mængden af ​​kuldioxid i atmosfæren.

2 - Med hensyn til manglen på olieat anvendelsen af ​​dette brændsel for hele støbeformen fra begyndelsen af ​​kulturen til dumping af brændstoffet i køretøjets tank eller brænderen kan overvejes ved at anvende en umodificeret grøntsagssektor. Intet behov for olie fra den ene ende af kæden til den anden.

Aujourd’hui, il n’en est rien, quand on nous parle de « biodiesel », on parle d’ester méthylique d’huile végétale. Or celui-ci, d’abord, est cultivé avec utilisation de pétrole dans les engins de culture, de collecte et de transport puis de distribution. Ensuite, il fait l’objet de forçage par des engrais très gourmands en énergie fossile et dégageant eux-mêmes à l’usage de l’oxyde nitreux qui est un puissant gaz à effet de serre. Enfin, il est obtenu en chauffant (beaucoup d’énergie nécessaire) l’huile sous pression (beaucoup d’énergie nécessaire) en présence d’un alcool (beaucoup d’énergie nécessaire pour le produire). Si bien que, si l’on fait l’écobilan total de l’utilisation de cette filière « huile modifiée », on constate qu’il est extrêmement décevant.

Det ville være umådeligt lettere at ændre oprindeligt, til deres fremstilling, motorerne eller brænderne, så de kan indtage direkte og ligegyldigt den rene olie eller olien eller en blanding af de to. Vi forstår, at dette ikke ville udgøre noget teknisk problem (bortset fra at fortsætte med at ikke afregne dem), men kun et politisk problem.

Ja eller nej, vil vi acceptere at lade vores børnebørn være en planet uden olie med et dårligt forvitret klima eller vil vi bruge denne enkle teknologi for adgang og beskæftigelse?

3 - Med hensyn til bekæmpelsen af ​​ekstrem fattigdomOlieavl er mulig i næsten alle klimaer, det vil sige på alle breddegrader. Dette er en stor forskel med olie, som langtfra er jævnt fordelt rundt om i verden. Det er dette parsimon i fordelingen af ​​oliefelter, der er grundlaget for alle geopolitiske komplikationer, som menneskeheden har oplevet siden olien var konge. Hvor mange millioner af mænd og kvinder på denne planet har deres liv, deres frihed eller deres værdighed ofret i navnet på de rigeste adgang til gudolie?

Et s’il existait une autre voie ? Une voie qui permette de rendre de nombreux pays dont certains très pauvres, les plus pauvres, producteurs de richesse énergétique. Une voie qui permettrait de réduire considérablement la notion de dépendance énergétique puisque beaucoup de pays, à commencer par le nôtre, deviendraient producteurs, voire marchands d’énergie, plus de « choc » à craindre.

Ideen her er at supplere vores europæiske produktion ved at udvikle så meget som muligt dyrkning af olieholdige planter, hvoraf nogle er meget produktive på land, der ikke anvendes i dag. Disse afgrøder kunne give arbejde og indkomst til mennesker, der i øjeblikket lider af ekstrem fattigdom uden at underminere levestandarden og beskæftigelsen i de rige lande.

For en gang ville der ikke være nogen modsigelse, men komplementaritet mellem interesser mellem nord og syd.

Påkrævede overflader

I vores ræsonnement vejer en liter olie ca. 920 gram.

Den mest produktive olieafgrøde i verden er den guineanske palme (Elæis guineensis). Han producerer hvert år mindst 3 500 liter palmeolie pr. Hektar og en anden fordel, han fastsætter flere tons CO2 pr. År pr. Hektar i 25 år. Det vokser selvfølgelig i varme lande og kræver, at vand producerer godt. Hvis vi bruger det som reference lidt teoretisk, for at rette op på ideerne: At erstatte en fjerdedel af den 3,5 milliarder tons olie, som manden i øjeblikket forbruger årligt, 3 millioner af Km2 ville skulle dyrkes, om 5,5 gange Frankrigs overflade.

I Europa, at raps eller solsikke udbytte om 8 900 liter om året per hektar og ankomsten af ​​vores tolv nye europæiske partnere vil dramatisk ændre situationen på dette område, som nogle har store landbrugsområder og de vil have til at gennemgå deres praksis i lyset af den kommende fælles landbrugspolitik. Disse ændringer, kombineret med en energipolitik med fokus på ren vegetabilsk olie, vil gøre det muligt at dyrke hundredtusindvis af hektar olieholdige frø.

I fattige lande er allerede sådanne områder - selv millioner af hektarer - enten efterladt til mangel på markeder for en bestemt afgrøde eller er blevet hærget af skovrydning eller brænding og er bestemt nedlæggelse på grund af den manglende humus, der er nødvendig til dyrkning.

Alle disse lande vil kunne anvendes til dyrkning af visse oliefrø samt produktiv jatropha som vil præsentere den yderligere fordel at (gen) skabe en humus og værdi, og disse forladt jord eller i færd med at blive (videnskabeligt navn jatropha er jatropha curcas L. - 650 til 800 liter per hektar [6]).

Her som der produceres al denne olie, der vil blive genstand for en handel: enten lokalt producerer byen eller byen sin egen energi (i begge sanser), enten nationalt eller internationalt, bønderne organiseret i et kooperativ, der leverer et stort energimarked, der driver både køretøjer eller termiske kraftværker her og her. Lad os ikke glemme, at denne dør kan løbe på olie fra den ene ende til den anden med som følge heraf: meget lille udledning af drivhusgasser under drift.

3 betingelser sinus

Disse ideer synes at være attraktive fra starten, men de er kun på tre kumulative og imperative betingelser. Kun en af ​​disse betingelser er ikke opfyldt, og ændring er ikke mulig.

Tilstand 1: En teknisk, finansiel og politisk tilstand :

Ved første øjekast synes denne fil at have interesser i forhold til tankerne, men det er faktisk ikke af to grunde: Den første er, at før eller senere vil de blive tvunget til at skifte omvendelse og industrien ren vegetabilsk olie er vejen, langt fra hinanden, den mindst forskellige og den mindst traumatiske for dem at passere forhindringen. Vegetabilsk olie er det produkt, der ser bedst ud som olie. Det andet er, at forretningen med at sælge olie er tættest på et erhverv, der endnu ikke eksisterer globalt: salg af energi vegetabilsk olie. (Fordi branchen ikke eksisterer, kan vi ikke tale om priser i dag: Der er ingen efterspørgsel, så der er ingen forsyning, så der er ingen De olier, der markedsføres i dag, er ikke rent energiske, så de præsenterer specifikationer - dermed produktions- og marketingomkostninger - det er ikke de fremtidige energiløsninger).

Tankfartøjer har udstyr og knowhow og sætter dem i kredsløbet er den bedste måde at få deres samarbejde på i stedet for deres modstand. Vi kan også gøre samme bemærkning for oliemændene.

Hvis vi vil have systemet til at fungere, har vi brug for en opfølgning af samme kvalitet som den, vi kender til olie eller til mad eller industriel olie. Kun disse fagfolk er i stand til at arbejde spørgsmålet om succes i tide.

Det kan være hensigtsmæssigt at bede dem om at tænke med motorfabrikanter et produkt bestående af en blanding af forskellige umodificerede olier med energipotentiale og fluiditet spores, der ville være sammenlignelige overalt i verden.

I lighed med dagens olie kunne vi optimere produkter til forskellige anvendelsesformer: a - vejkøretøjer og små både eller skibe, b - tog og mellembåde eller skibe, fly med dieselmotorer c - store skibe og dieselkraftværker, termiske kraftværker og endelig d-jetfly. Dette kan være fremtiden for olie ...

For at dette system kan etableres, kræver det også et politisk samarbejde, fordi de har legitimitet til at indføre internationale løsninger. Det er op til dem at fastsætte den lokale beskatning, der bestemmer forbrugerprisen.
Dette system kræver endelig finansiering af finansfolk, fordi de har midler til at finansiere de nødvendige investeringer.

Følgende andet og tredje betingelser skal være genstand for en obligatorisk retlig forpligtelse for gyldigheden af ​​hver leveringsaftale og skal registreres i en skriftlig specifikation, der skal ledsage leveringen.

Hvis specifikationerne ikke respekteres behørigt, må levering ikke finde sted. Hvis man ikke følger en så streng juridisk procedure, bør ideerne i denne note ikke gennemføres (dette punkt er i overensstemmelse med ånden i det ovennævnte 2003 / 30 / EF-direktiv. Se for eksempel: Artikel 4 punkt 2 punkt d).

Tilstand 2: en landbrugsbetingelse.

Hvis denne betingelse ikke er opfyldt, er ikke kun ændring ikke mulig, men det er ikke engang ønskeligt, fordi afhjælpningen ville være værre end sygdommen. Det er det samme, hvis vi praktiserer skovrydning for at plante oliefrø. Det er bedre at fortsætte med fossile brændstoffer, ødelæggelsen vil også være uundgåelig, men lidt langsommere ...

Af ovennævnte grund er brugen af ​​kemikalier i landbruget store mængder drivhusgasser, og det er absolut nødvendigt, at de kulturelle metoder, der anvendes til oliefrøsproduktion, bruger et landbrugskoncept. bæredygtig (det vil sige bevarer ressourcer og undgår kemikalier). Eller i det mindste begrundet landbrug (vi bruger kemikalier, men kun når det er nødvendigt og kun det nødvendige beløb), ellers vil afhjælpningen være værre end sygdommen.Man kan også nævne det "integrerede" landbrug, som er et koncept, hvor udnyttelsesmetoden er global. Det tager hensyn til samspillet mellem forskellige dyrkede arter tæt på hinanden for at minimere brugen af ​​kemiske input og øge den gavnlige effekt af komplementariteten mellem naturlige processer mellem dem [7].
En ressource virker meget lovende og studeres for øjeblikket i flere amerikanske universiteter, det er mikroalger oleaginøse (diatom). De vil indeholde store mængder olie, har potentialet til at høste i et meget hurtigt tempo, og ville kræve lille overflade til højt udbytte [8].

I alle tilfælde er de elementer, der skal beskyttes maksimalt på det højeste globale politiske niveau: vand, luft, jord, biodiversitet og landskaber, da de er de mest værdifulde naturlige mennesker for menneskeheden.

Tilstand 3: en kommerciel tilstand.

Disse forslag ville savne halvdelen af ​​deres mål, hvis de ikke førte til en væsentlig forbedring af situationen for de fattigste mennesker på Jorden.
Un humain digne de ce nom ne doit plus accepter de vivre confortablement sur la même planète que des milliards d’hommes et de femmes qui n’ont même pas le minimum vital et qui meurent chaque année par millions de l’extrême pauvreté. Cela est d’autant plus insupportable qu’il existe désormais la présente idée qui permet de garantir à la fois l’essentiel du niveau de vie des plus riches et l’accès à une « vrai vie » pour les plus pauvres sachant que la « vraie vie » n’est pas forcément le passage au rock’n roll et au soda brunâtre…
For at opnå dette er det vigtigt, at indsamling og handel med olieholdige frø og olier organiseres i overensstemmelse med reglerne for fair trade, ellers vil det angivne mål om udvikling af fattige lande ikke nås, og forskellene vil ikke end forstærke.

At tilskynde fattige lande til at blive producenter og eksportører af rigdom (på deres vegne) er nok mere intelligent og nyttigt end at give dem kun lige store subsidier.
At orientere planeten permanent mod denne løsning, vi skal iværksætte en meningsbevægelse i dag, der skaber tilstrækkeligt pres på politikerne til at forstå, at vi ikke kan vente.

Vi ændrer æra.
Nous sommes en train de quitter une époque où les technocrates cherchaient comment faire passer la filière « huile végétale » sous les fourches caudines du Roi Pétrole.
Vi vil snart komme ind i en ny æra, hvor verdens førende energikilde inden for transport og opvarmning vil være ren vegetabilsk olie, og hvor olie skal tilpasse sig kravene.
Vi må se på dette som en anden chance, at naturen giver os. Det er op til os ikke at lave de samme fejl som med forkædning af olie og til os for at optimere ressourcen og de økonomiske gevinster for at sikre fremtiden for vores efterkommere. Det er vores ansvar. Ren vegetabilsk olie er hverken en konge eller en gud. Det er et glimrende værktøj til bæredygtig udvikling, det er alt sammen.

Referencer

[1] http://cdiac.esd.ornl.gov/index.html derefter "FAQ".
[2] http://www.oilcrisis.com/
[3] http://www.oleocene.org/
[4] http://www.rbm.who.int/
[5] http://europa.eu.int/
Se: alineas # 9, # 12, # 22, # 27 og kunst. 2 punkt 2 punkt j og kunst. 3 punkt 2 punkt a.
[6] http://www.jatrophaworld.org/
[7] EU-rapport om biodiversitet i landbruget
[8] Om dette emne, se cette side

Lær mere: den fremragende .pdf fra den samme forfatter.


Fordele ved ren vegetabilsk olie som brændstof
kommentarer Facebook

Skriv en kommentar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Påkrævede felter er markeret med *