Storbritannien og Sverige er på vej til at opfylde Kyoto-målene


Del denne artikel med dine venner:

Det forumsede Kongerige og Sverige synes at være de eneste europæiske lande, der har underskrevet Kyoto-protokollen for at nå deres mål for reduktion af drivhusgasemissioner, mens dette synes usandsynligt for Italien og Spanien.

Aftalen, der blev underskrevet i Kyoto i Japan i 1997, er ratificeret af 155-lande og trådte i kraft i februar måned. De signatoriske europæiske lande har således forpligtet sig til at opnå et samlet niveau af drivhusgasemissioner, der er 2012% lavere end 8, ved 1990. Som følge af denne forpligtelse fandt Den Europæiske Union det nødvendigt at afsætte byrden af ​​dette mål blandt de femten medlemsstater. Dette mål kan være negativt (-21% for Tyskland), nul (0% for Frankrig) eller positiv (+ 15% for Spanien). Et positivt mål betyder, at et land får lov til at øge sin drivhusgasemission sammenlignet med 1990 i betragtning af den nuværende økonomiske udvikling, men kun op til en bestemt grænse. De signatarlande skal derfor indføre en energipolitik, der er i overensstemmelse med målsætningerne. De skal hver især indsende en handlingsplan med en præcis tidsplan, der gør det muligt for dem at nå disse mål.

Læs mere


kommentarer Facebook

Skriv en kommentar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Påkrævede felter er markeret med *