Sverige uden olie?


Del denne artikel med dine venner:

Sverige ønsker at være det første land i verden for helt at eliminere olie som brændstof med fokus på vedvarende energikilder.

"Vores afhængighed af olie forventes at ende med 2020," sagde minister for bæredygtig udvikling Mona Sahlin. Projektet om at gøre Sverige til en stat uden olie ledes af et konsortium af industrifolk, akademikere, landmænd, bilproducenter, embedsmænd og andre. De vil rapportere til det svenske parlament om et par måneder.

Det svenske parlament udtalte, at projektet til erstatning af fossile brændstoffer med vedvarende energiformer var afgørende af miljømæssige og økonomiske grunde. "At befri vores land fra fossile brændstoffer ville give os store fordele, begyndende med at reducere virkningen af ​​olieprisudsving, der er tredoblet siden 1996," sagde Sahlin.

Ministeren sagde, at Sverige ville gennemføre følgende foranstaltninger: Skattelettelser til omstilling til andre brændstoffer end olie; øget brug af vedvarende energi indførelse af supplerende foranstaltninger for vedvarende brændstoffer øgede investeringer for at udvikle et "fornyeligt samfund" og fortsatte investeringer i fjernvarme (normalt geotermisk eller biomasse).


Læs mere


kommentarer Facebook

Skriv en kommentar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Påkrævede felter er markeret med *