Solar vortex tårn: drift


Del denne artikel med dine venner:

Soltårnet med depression: videnskabelige og tekniske aspekter takket være François MAUGIS, Energimiljøforening. (ifølge oplysningerne fra SUMATEL selskab)

1. Introduktion

Driftsprincippet for den franske professors vakuumtårn Edgard NAZARE qu’il avait baptisé « tour à vortex » ou « centrale aérothermique » (à rapprocher de l’ « Atmospheric Vortex Engine » de l’ingénieur canadien Louis MICHAUD), peut être abordé sous deux angles différents : l’approche « thermodynamique » ou l’approche « mécanique des fluides ».

1.1. Den termodynamiske tilgang (Carnot-princippet)

Det går ud fra, at temperaturforskellen mellem atmosfærens høje og lave lag inducerer et udbytte af cyklen (nogle%), der påføres en mængde varme evakueret af tårnet i henhold til dets dimension og hastigheden stigning af luften. Dette giver den samlede genvindbare mekaniske effekt. Selvfølgelig ændrer en række parametre disse beregninger, men retningslinjen er der. NAZARE konkluderet med at sige, at hvis den arkimediske ligevægt er i en given højde, er der en tilstandstemperatur.

Forskellen mellem lufttemperaturen på jordoverfladen (ved indgangen til tårnet) og lufttemperaturen i højden, på ligevægtsniveauet (øverst på det hvirvlende fænomen) udgør derfor Carnot-cyklen. .

1.2. L’approche « mécaniques des fluides » (équation de Bernoulli)

On part du fait que l’atmosphère depuis le sol, a une courbe d’état (température et humidité) qui induit ou non une cellule convective (nuage). La tour n’est présente que pour transformer la cellule convective en phénomène tourbillonnaire. Dans la nature, ce tourbillon ne peut s’établir que dans des conditions précises. Si ces conditions précises ne sont pas remplies, nous n’avons que des « bulles convectives » désordonnées. C’est l’équation de Bernoulli associée aux calculs de « perte de charge et couches limites » qui donne la puissance mécanique du système en fonction de la courbe d’état de l’atmosphère.

1.3. Resultater af disse to tilgange

SUMATEL (nævnt i dette dokument) a travaillé avec le professeur NAZARE sur la démarche « Carnot » durant des années. Elle travailla ensuite sur la démarche « mécanique des fluides » avec courbe d’état de l’atmosphère . Dans les deux cas elle a obtenu des résultats de puissance mécanique, très proches. En confirmant la réalité des premières hypothèses, cette cohérence des résultats a conforté l’entreprise SUMATEL dans la poursuite du projet et des efforts de recherche développement.

sumatel soltårn
Prototype af Vortex soltårn lavet af Sumatel

2. Funktionsmåde

Det er forskellen i temperaturen mellem luften i højden (toppen af ​​det atmosfæriske snorkel) og luften ved bunden af ​​tårnet, hvilket gør systemet til at fungere. Det er ikke, som det undertiden blev sagt ved en fejl, temperaturforskellen mellem bunden og toppen af ​​selve tårnet.

La tour à vortex exploite « une bulle thermique naturelle » et donc la différence entre la densité de l’air entrant à la base de la tour et la densité de l’air au sommet du tuba. La mise en rotation de cette masse d’air permet de constituer une cheminée « fictive » (le tuba ou colonne d’air en rotation) de hauteur bien supérieure à celle de la tour (cheminée réelle), qui isole le phénomène de la loi « altitude-pression-température » et induit donc une altitude d’équilibre.

La puissance de la tour (mécanqiue des fludies Bernoulli) est fonction uniquement du produit : « différence de densité par hauteur du tuba ».

Det er forskellen i temperaturen mellem jordluften og luften på toppen af ​​tuba, der bestemmer luftens stigningshastighed.

Les calculs de NAZARE, ceux de SUMATEL, aussi bien que ceux confiés à « XJunior » et « Mathématiques Partenaire », confirment bien que les règles générales citées plus haut sont respectées. La tour à vortex fonctionne comme un phénomène atmosphérique naturel et répond aux mêmes règles et aux mêmes lois mathématiques que celles appliquées à ces phénomènes.Hidtil er her det, der er blevet påvist:

  • fænomenet kan begynde alene eller kunstigt
  • fænomenet kan være selvbærende
  • fænomenet går op i atmosfæren
  • rotationsretningen betyder ikke noget (næsten nul Coriolis)
  • En stor luftmasse tillader stabiliteten og kraften i fænomenet og snorkelens højde
  • Kun atmosfærisk tilstandskurven (temperaturfugtighed) og de adiabatiske og pseudo-adiabatiske kurver regulerer fænomenet
  • Fænomenet producerer en betydelig mekanisk kraft, hvoraf kun en del kan udnyttes (under smerte af kvælning)
  • fænomenet producerer kondensvand i tårnet, men i små mængder (tofasestrøm)
  • fænomenet producerer kold i stor mængde (lavere end 0 ° C i hvirvlen inde i tårnet)
  • fænomenet skaber højde skyer (afhængigt af atmosfærens tilstandskurve) og under visse forhold regn

Evolutionerne sammenlignet med Professor Nazares første projekt

Ovennævnte observationer førte SUMATEL til at modificere tårnets geometri ved at ændre forholdet mellem de to luftkanalafsnit (ved bunden af ​​tårnet og ved venturihalsen).

For Nazare måtte vi have en luftindtagssektion ti gange større end delen af ​​venturihalsen, SUMATEL bragte denne rapport tilbage til 7.

For et tårn af 300m, der ville være størrelsen af ​​en første operationel og virkelig demonstrativ prototype, ville luftstrømmen være 130 tons / sekund for et temperaturområde (temperaturforskel mellem luftindtaget i bunden af tårnet og toppen af ​​det hvirvlende fænomen) på 30 ° C og et fugtindhold på 85%. I dette tilfælde ville den udnyttelige mekaniske effekt være 250MW, lufthastigheden ville være 4m / s ved indgangen af ​​tårnet på jordoverfladen og 200 m / s (Bemærk: mere end 700 km / h !!) ved venturi-passet (diameter 50 m i stedet for 30 beregnet af Nazare) for en inerti af 100 t / s.

Givet størrelsen af ​​disse tårne ​​og atmosfæriske forstyrrelser frembragt lokalt (uklarhed, regn eller finregn, køleluft videre til 2 3 km omkring tur) er det klart, som anført Nazare at de vil være placeret langt fra bosættelser, og selvfølgelig i varme områder.

Lær mere:

- Oplysninger om SUMATELs arbejde
- Download rapporter og filer på soltårne
- Kontaktoplysninger for Energimiljøforeningen:

Association Energi Miljø
7-rute for Fontaine Chaalis
60300 MONTLOGNON
energie.environnement@wanadoo.fr


kommentarer Facebook

Skriv en kommentar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Påkrævede felter er markeret med *